Главная / Новости / Юриспруденция / ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ВІД НЕЗАКОННИХ ДІЙ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: нові гарантії

ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ВІД НЕЗАКОННИХ ДІЙ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: нові гарантії

 16 листопада 2017 року Верховна Рада Україна прийняла Закон України №2213-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування" (надалі - Закон).

 Закон покликаний встановити додаткові гарантії захисту прав та інтересів учасників кримінального провадження на стадії досудового розслідування, а також захистити українських бізнес від безпідставного тиску з боку правоохоронних органів.

 Основні новели Закону: 

 1. Запроваджено обов’язкову фіксацію проведення обшуку за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Звуко- та відео запис, здійснений під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід’ємним додатком до протоколу обшуку. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у відповідному записі, не можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. 

Передбачено право сторони захисту самостійно та безперешкодно здійснювати відеофіксацію проведення обшуку. Разом з тим, такі особи попереджаються про їх обов’язок не розголошувати відомості досудового розслідування без письмового дозволу слідчого, прокурора, а також про кримінальну відповідальність за розголошення таких відомостей. 

Крім того, особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії його проведення. Докази, отримані під час обшуку, на який не було допущено адвоката, є недопустимими (не можуть використовуватися для обґрунтування винуватості особи). При цьому, факт недопущення до участі в обшуку адвокат зобов’язаний довести сам під час судового провадження.

 2. Запроваджено обов'язкове повне технічне фіксування судового засідання, на якому слідчий суддя розглядає клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. 

Докази, отримані під час виконання ухвали про проведення обшуку, винесеної без технічної фіксації, вважається недопустимими. При цьому, вимога про застосування відеозаписувальних технічних засобів при винесенні слідчим суддею ухвали про обшук набирає чинності з 1 січня 2019 року (водночас, застосування звукозаписувальних технічних засобів є обов'язковим з дати набрання чинності Законом).

 3. Обмежено право на вилучення оригіналів первинної документації, комп’ютерної техніки, серверів та мобільних телефонів.

Передбачається заборона на тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку та обов’язок сторони обвинувачення робити копії необхідної інформації без вилучення техніки, на якій вона зберігається, із залученням спеціаліста. Виготовлені належним чином копії такої інформації прирівнюються судом до оригіналу з метою забезпечення їх доказової сили.

Разом з тим, Закон допускає тимчасове вилучення інформаційних систем, серверів та обладнання, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертизи, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту

 4. Заявнику надано право отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). 

Витяг із ЄРДР видається заявнику протягом 24 годин з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Даний витяг є документальним підтвердженням реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення та свідченням початку досудового розслідування щодо обставин, повідомлених заявником.

 5. Доповнено перелік учасників кримінального провадження новою категорією осіб, а саме: особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування.

До таких учасників кримінального провадження відносяться особи, по відношенню до яких (в тому числі її майна) здійснюються процесуальні дії, але які не є стороною кримінального провадження. Особи, права яких обмежуються правоохоронним органами, отримують право оскаржувати бездіяльність слідчого, прокурора та заявляти клопотання про додержання розумних строків під час досудового розслідування. 

Ці нововведення дозволять особам, чиї права порушують при здійсненні слідчих (розшукових) дій без повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, реагувати на незаконні дії посадових осіб органів досудового розслідування.

 6. Доповнено перелік підстав для закриття кримінального провадження. 

Забороняється повторне відкриття раніше закритих кримінальних проваджень.

Зокрема, кримінальне провадження закривається у разі наявності не скасованої постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини 1 статті 284 КПК України, у кримінальному провадженні щодо того ж діяння, що розслідувалось з дотриманням вимог щодо підслідності.

 7. Розширено повноваження Кабінету Міністрів України у сфері здійснення контролю за дотриманням правоохоронним органами вимог законності.

Уряд України має право утворювати комісії у складі представників органів державної влади, бізнесу, громадянського суспільства та правозахисним організацій з метою узагальнення відомостей про порушення прав чи законних інтересів осіб правоохоронними органами та підготовки керівникам цих органів обов’язкових до розгляду рекомендацій, у тому числі про необхідність вжиття заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Закон набрав чинності 7 грудня 2017 року, крім норм щодо застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів, які наберуть чинності 1 січня 2019 року.

 

Автор: Качановський Роман

Джерело: lawgrowthua.blogspot.com